Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τρίτη, 13 Απριλίου 2010

Στα όπλα οι Χριστιανοί

Μηχανή προσευχής για κάθε θρησκεία. Οι πολλές κεραίες καλύπτουν κάθε δυνατή συχνότητα επικοινωνίας με κάθε θεό.


Σχετικά Άρθρα