Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τετάρτη, 14 Απριλίου 2010

How Religion Hijacks Cognitive Mechanisms

How Religion Hijacks Cognitive Mechanisms


How Religious Ideas Parasitise The Brain - Dr. Andy Thomson @ W&L Law School
Evolution of Christianity - Defense Mechanisms


Why We Believe in Gods - Andy Thomson
The Science behind BeliefReblog this post [with Zemanta]

Σχετικά Άρθρα