Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Πέμπτη, 25 Μαρτίου 2010

Οι Έλληνες Θράκες (Άνθρακες) και η λατρεία της Πυράς

Η πυρολατρεία είναι πανάρχαια και έδωσε το όνομα Άνθρακας (Ανθράκη, Θράκη) στην Βορειοανατολική πλευρά της Ελληνικής Δημοκρατίας αλλά και στην Ευρωπαϊκή Τουρκία.

Τα έθιμα και οι παραδόσεις περνούν από γενιά σε γενιά στους Θράκες όπου και αν κατοικούν.

Ο Προμηθέας ήταν το τιμώμενο πρόσωπο της εορτής, Η Γαία ήταν η τιμώμενη Θεά. Μετά την επιβολή του χριστιανισμού, οι Θράκες χρησιμοποιούν εικόνες χριστιανών αγίων στις τελετές τους.

Dancing on fire : ancient greek tradition.In our days this custom exists only in few places in Nothern Greece.

Ancienne tradition grecque:dancer sur le feu!De nos jours existe uniquement dans tres peu d'endroits en Grece du Nord.
Σχετικά Άρθρα