Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

Κομπίνα-μαμούθ - Το Δημόσιο δεν είναι πλέον δημόσιο αλλά Ιδιόκτητο των δημοσίων αυταπασχολουμένων.

Κομπίνα-μαμούθ Mega TV & Επίορκοι & φέσια

Το δημόσιο πάσχει από τους δημόσιους αυταπασχολούμενους (και όχι τους υπαλλήλους).

Οι δημόσιοι αυταπασχολούμενοι απλά έτυχε να διοριστούν σε δημόσιες υπηρεσίες, να λαμβάνουν μισθό για κάποια εργασία που ούτε και οι ίδιοι θυμούνται, και να πουλάνε υπηρεσίες και υλικά του δημοσίου προς ιδία κερδοφορία.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι απλά κάνουν την εργασία για την οποία λαμβάνουν το μισθό τους.

Το πρόβλημα των δημοσίων αυταπασχολουμένων διογκώνεται όταν οι υπάλληλοι είτε από φόβο είτε από άγνοια είτε από αδιαφορία, κατ᾽ ελάχιστο επιτρέπουν στους επιτήδειους (επιτηδευματίες) να πράττουν τις άνομες πράξεις τους ανενόχλητοι, και κατ᾽ άλλο χειρότερο τρόπο να γίνονται καταναλωτές και έμποροι αυτών των παράνομων πράξεων.

Αποκάλυψη-σοκ για τα κυκλώματα στο ΑΧΕΠΑ

Απειλές για τη ζωή της δέχεται η υπεύθυνη φαρμακοποιός του νοσοκομείου

Σχετικά Άρθρα