Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

The Forbidden Book - History of The English Bible

English: William Tyndale, Protestant reformer ...
English: William Tyndale, Protestant reformer and Bible translator. Portrait from Foxe's Book of Martyrs. Česky: William Tyndale (portrét ve Foxeově Knize mučedníků) (Photo credit: Wikipedia)
The Forbidden Book, Is A Documentary About How We Came To The AUTHORIZED KJV Holy Bible. With A World Renoun Bible Historian Showing Us A FULL History In An Hour, From Moses To The Reformation, The Historian In This Video Will Show You 2000 Year Old Documents And Older ...


Σχετικά Άρθρα