Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013

The Delphic Oracle (full presentation)

Delphi, the ruins of the Apollo Temple, in who...
Delphi, the ruins of the Apollo Temple, in whose honor the Pythian Games were held (Photo credit: Wikipedia)
Julia Kindt (Classical Scholar, Sydney University) discusses the Delphic oracle as an ancient seat of knowledge. This talk was part of the event "On Knowledge" held at the State Library of New South Wales in October 2010.


Σχετικά Άρθρα