Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Muslims demanding sharia law in UK , are on public benefits income

Anjem Choudary reveal himself on NEWSNIGHT as the sincerely insincere ISLAMISTA he is.
Never answers a question but he does help us understand Islam and its aims

Islam is lawless congregation of people, under the influence of dreaming god laws.

Σχετικά Άρθρα