Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

Λογοκρισία ή Ελεύθερη δημοκρατική έκφραση ;

Το σύστημα δε θέλει ελεύθερες εκφράσεις και γνώμες, τα κανάλια είναι υπό έλεγχο και παρακολούθηση είτε εκούσια είτε ακούσια.

Σχετικά Άρθρα