Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Arabs Have Nothing to offer others, as their illusion of knowing everything is still with them

Former Saudi Shura Council Member Ibrahim Al-Buleihi.

Al-Arabiya TV (Dubai/Saudi Arabia) - February 26, 2010
Liberal Syrian Author Nidhal Naisa: The Arabs' Only Contribution to Civilization Was the Invention of the Zero; They Care Only about Hummus, Pickles, and Baba Ghanoush

Σχετικά Άρθρα