Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

Κ.Π. Καβάφης - Η Τράπεζα Του Μέλλοντος


Από το μακρυνό παρελθόν, και έναν Έλληνα κάτοικο του Λονδῖνου του δεκάτου ενάτου αιώνα, έχουμε ένα σύγχρονο ποίημα.


Σχετικά Άρθρα