Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

One in three conservatives in USA believe Obama is the antichrist ...


They also do not believe he is born in America.

The village idiots party grows big and fast in America.

Sanity is a foreign activity for them.

Σχετικά Άρθρα