Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011

GREEK POLICE DRESSED UP LIKE ANARCHIST

Τελικά:

  • οι Αναρχικοί είναι υπάλληλοι των Αρχών
  • οι Πολιτικοί δεν είναι για τη Πόλη ή τους Πολίτες
  • η Αστυνομία δεν είναι για το Νόμο του Άστεως αλλά είναι Αριστονομία
  • οι Πολίτες είναι Είλωτες
  • οι Παράνομοι είναι Νομοθέτες
  • οι Κλέφτες είναι Ιδιοκτήτες
  • οι Τοκογλύφοι είναι Εγγυητές

Σχετικά Άρθρα