Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

How to Calculate Pi, Archimedes' Method

Archimedes Thoughtful
Archimedes Thoughtful (Photo credit: Wikipedia)
Published on Mar 14, 2013
Using Archimedes' method of exhaustion we can derive an formula that approximates the value of π.Σχετικά Άρθρα