Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

Carl Sagan, Stephen Hawking and Arthur C. Clarke - God, The Universe and...

Uploaded on Feb 4, 2011
Stephen Hawking, Arthur C. Clarke and Carl Sagan (via satellite) discuss the Big Bang theory, God, our existence as well as the possibility of extraterrestrial life.

Σχετικά Άρθρα