Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

The victim was punished under Sharia law for wearing TROUSERS under her ...

The word Sharia (شريعة) with a red x superimposed.
The word Sharia (شريعة) with a red x superimposed. (Photo credit: Wikipedia)
"Divine" barbarism under sharia "law".

Is this the "best" law in the human history?

Is this the dream of every human on this Earth?

Is there a divine dress code for men and women ? 

Stand on your ground and state your opposition to their illicit demand of making the whole Earth like their ill fable dictatorial world.


Σχετικά Άρθρα