Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

Hamza Tzortzis and Pervez Hoodbhoy on Religion & Rationality- A Discussi...

English: Pervez Hoodbhoy
English: Pervez Hoodbhoy (Photo credit: Wikipedia)
A discussion between Hamza Andreas Tzortzis and Prof. Pervez Hoodbhoy in LUMS on Religion and Rationality....


Σχετικά Άρθρα