Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

Questions No One Knows the Answers to (Full Version)

More Questions Than Answers
Image via Wikipedia
In the first of a new TED-Ed series designed to catalyze curiosity, TED Curator Chris Anderson shares his boyhood obsession with quirky questions that seem to have no answers. (Introducing the series "Questions no one knows the answers to")

"Questions No One Knows the Answers to" was animated by Andrew Park (http://www.cognitivemedia.co.uk)Σχετικά Άρθρα