Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

Expectations: The Self-Fulfilling Prophecy

The child Œdipus brought back to life by the s...
Image via Wikipedia
Why parent and teacher expectations are self-fulfilling prophecies for children.

When positive expectations become positive outcomes, and negative expectations become negative outcomes in the children's life.

 

Σχετικά Άρθρα