Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

What's wrong with the Greeks? [Swedish documentary - subbed]

Night Timelapse
Night Timelapse (Photo credit: jbylund)
A Swedish documentary about the economic crisis in Greece.

The documentary was made from Alexandra Pascalidou on behalf of SVT Swedish television.

The original video had Swedish subtitles so I was forced to put a black background behind the English ones.Enhanced by Zemanta

Σχετικά Άρθρα