Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Dr. R. Elisabeth Cornwell speaks on The OUT Campaign at the American Ath...

Reason Rally DC 2012
Reason Rally DC 2012 (Photo credit: SPakhrin)
Dr. R. Elisabeth Cornwell, Executive Director at RDFRS, talks about the history of The Out Campaign. For more information see the website,http://outcampaign.org/, which is also run by RDFRSEnhanced by Zemanta

Σχετικά Άρθρα