Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Teresa MacBain - coming out - American Atheists Conf.March 26, 2012

The symbol for the American Atheists group (&q...
The symbol for the American Atheists group ("Permission is hereby granted to all who wish to use the logo for any reason other than to defame.") within the public domain Purple Poly Mobius symbol. (Photo credit: Wikipedia)
Teresa MacBain speaks at the American Atheists Conference. For more information about The Clergy Project see their website at
http://www.clergyproject.org/
Enhanced by Zemanta

Σχετικά Άρθρα