Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

Paul And the Jewish Tradition

the Conversion of Saul on the road to Damascus...
Image via Wikipedia
Christianity as the mind child of Paul (Saul).

He had a Jewish dream of the Messianic Judaism, this is what is known as christianity.


Σχετικά Άρθρα