Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

In Search of the Historical Jesus

Craig Blomberg, a specialist in the parables and the writings of Luke and Acts, discusses the historical Jesus. Series: "Let There Be Light" [8/2004] [Humanities] [Show ID: 8894]


Σχετικά Άρθρα