Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Κυριακή, 2 Μαΐου 2010

Οι Χριστιανοί αλλάζουν δόγματα

eclipsed moon floodImage by ecstaticist via Flickr

Οι ορθόδοξοι χριστιανοί αναγκάζονται να αλλάξουν από δόγματα σε κατανοήσεις , αφού βλέπουν πως ιστορικά και επιστημονικά, τα δόγματα ήταν και είναι εγωιστικές απόψεις ανθρώπων, και όχι αποκαλύψεις εκ θεϊκών λόγων.

Ο κατά τους δογματικούς παγκόσμιος κατακλυσμός, γίνεται στα μάτια των ορθοδόξων μία πλημμύρα 15 πήχες (9 μέτρα) μέγιστο ύψος, και το όρος Αραράτ γίνονται όρη Αραρτού στη Μεσοποταμία, και τα ανύπαρκτα έθνη εκτός γενεάς Νώε, βρίσκονται διάσπαρτα σε όλα τα μέρη πέρα από τα οπτικά όρια του γένους του Νώε, και στα γύρω ψηλά βουνά.

Δείτε πως τα παρουσιάζουν τα μέλη της Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Ήταν ο Κατακλυσμός Παγκόσμιος;

Noa
Reblog this post [with Zemanta]

Σχετικά Άρθρα