Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

TEDxAcademy - Aristos Doxiadis

From Euphrosyne Doxiadis (1995): The Mysteriou...
From Euphrosyne Doxiadis (1995): The Mysterious Fayum Portraits: Faces from Ancient Egypt, Portrait of a woman, probably from er-Rubayat, c. 160-170 AD British Museum, London, An idea of how Hypatia might have looked (Photo credit: Wikipedia)
Εξωστρεφής εσωτερική ανάπτυξη και οι πολυεργασιακές εμπειρίες των μικρομεσσαίων της Ελλάδος, είναι κάποιες βασικές αρχές δημιουργίας εργασίας και εισοδήματος για κάθε Έλληνα.


Σχετικά Άρθρα