Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

Christians in the media

If we want to enhance our public debates and earnestly confront the looming issues of our day, the famed biologist believes that the first step is getting rid of unqualified TV hosts like Bill O'Reilly. Religious people accept "personal truth" and name it as "universal truth". This is a false logic. But again logic is not a virtue of religions.

Σχετικά Άρθρα