Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Childhood Development: Early Learning, the Brain and Society

 Ο εγκέφαλος μας μαθαίνει να τοποθετεί τις αισθητικές παρατηρήσεις σε ομάδες ξεχωριστά για κάθε αίσθηση αλλά και να τοποθετεί διαφορετικές αισθήσεις (5 αισθήσεις) σε ομάδες σύγχρονες, σειριακές και άσχετες αισθήσεις.

Έτσι τα καθίσματα έχουν όλα κοινά χαρακτηριστικά, όλα έχουν τις διαφορές τους αλλά όλα είναι μέσα σε κάποια λογικά όρια.

Κάθε φωνήεν, σύμφωνο και λέξη έχει ξεκάθαρα γράμματα, κάθε άνθρωπος τα προφέρει διαφορετικά, αλλά όλες αυτές οι ηχητικές αισθήσεις καταγράφονται (απομνημόνευση) σε ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά και όρια.

Σε κάποιο σημείο ο άνθρωπος καταληγει να χρησιμοποιεί τις πιο συχνές αισθήσεις και όποια αίσθηση πέφτει σε ανάμεσα σε κάποιες συχνές κατηγορίες καταγεγραμένων αισθήσεων, τότε ο εγκέφαλος την κατατάσει στη πλησιέστερη ιστορικά καταγεγραμμένη ομάδα μνήμης.

Όταν οι αισθήσεις μεταφέρονται και καταγάφονται με χημικά σήματα, έχοντας διαφορετικά επίπεδα χημικών συνθέσεων σίγουρα οι νευρωνικοί αισθητήρες ενεργοποιούνται μέσα σε κάποια όρια παράγοντας προγραμματισμένες ή διδαγμένες ενέργειες ή αντιδράσεις ανάλογα με τα επίπεδα και τους συνδιασμούς των χημικών σημάτων των αισθήσεων.

Ένα απλό παράδειγμα είναι η αντιδραση στο άκουσμα του Α σε χαμηλή ένταση μπορεί να παράγει πιθανώς το αίσθημα σε ένα παιδί ότι κάτι χαρούμενο νιώθει αυτός που το προφέρει, αλλά το Α σε μέτρια ένταση μπορεί να εκφράζει μέρος ομιλίας ή τραγουδιού και η δυνατή έκφραση του Α να δώσει σήμα πανικού και φόβου σέ ένα παιδί.

Brain expert Dr. Patricia Kuhl, co-director of the Institute for Learning and Brain Sciences at the University of Washington, talks about the innate learning ability of infants and children. Internationally recognized for her research on early language and brain development, Dr. Kuhl focuses on language and social interaction in the learning process.Σχετικά Άρθρα