Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

Τι είναι ο χριστιανισμός και πως διαμορφώθηκε έτσι μέσα στο χρόνο

The "Afterlife" of the New Testament and Post modern Interpretation

Πως έγινε μια μικρή ομάδα ακολούθων ενός αποκαλυπτικού προφήτη της Παλαιστίνης να μετατραπεί στο Χριστιανισμό όπου τώρα αποκαλείται μια "παγκόσμια θρησκεία"; Αυτό το μικρό κίνημα είδε πολλές αλλαγές στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο αιώνα της ύπαρξης του, από την ανάπτυξη των διαφορετικών δογμάτων, φιλοσοφικών θεολογιών και μαρτυρολόγιον έως την άνοδο του μοναχισμού και τελικά στην αναρρίχηση του Κωνσταντίνου στο θρόνο και τη Χριστιανικής Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δεν ήταν παρά μόνο μετά το δέκατο ένατο αιώνα πως η έννοια "παγκόσμια θρησκεία" να έλθει και να χρησιμοποιηθεί ως κατατακτήριος χαρακτηρισμός για το Χριστιανισμό.

How did a small group following an apocalyptic prophet in Palestine become Christianity - what is now called a "world religion"? This small movement saw many changes in the second, third, and fourth centuries, from the development of different sects, philosophical theologies, and martyrdom, to the rise of monasticism, and finally to the ascension of Constantine to the throne and the Christian Roman Empire. It was not until the nineteenth century, however, that the term "world religion" came to be used and Christianity was categorized as such.
Σχετικά Άρθρα