Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Εξομοίωση σχιζοφένειας σε υπολογιστικά δίκτυα. Πιθανή συσχέτιση με την αυξημένη ντοπαμίνη στον εγκέφαλο.

2006-12-17-019Image by Don Fulano via FlickrΕπιστήμονες στο πανεπιστήμιο του Τέξας Austin και του Yale, έκαναν ένα πείραμα με νευρονικά δίκτυα (neural networks), τα οποία ομοιάζουν στη λειτουργία τους με τα νευρικά κύταρα του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Τα νευρονικά δίκτυα μαθαίνουν με την επαναλαμβανόμενη υπόδειξη παραγόντων και επιθυμητών αποτελεσμάτων. Το νευρονικό δίκτυο μαθαίνει μέσω στατιστικής συσχέτισης εισερχομένων και επιθυμητών αποτελεσμάτων. Η μέγιστη επανάληψη δίνει μέγιστη γνωσιακή μάθηση αρκεί να μπορεί να ξεχωρίζει ζεύγη εισερχομένων μυνημάτων και επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Στο πείραμα χρησιμοποίησαν την παράμετρο (ικανότητα) διαφοροποίησης μεταξύ των δεδομένων των πειραμάτων που ομοιάζει με την ενέργεια κατανόησης και απομνημόνευσης ενός γεγονότος στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Όταν η παράμετρος μνήμης των γεγονότων αυξάνεται, τότε η διαφοροποίηση χρονικά γειτονικών ζευγών γεγονότων (εισερχόμενα δεδομένα και επιθυμητών αποτελεσμάτων), τότε το υπολογιστικό σύστημα "μαθαίνει" τα δεδομένα πάνω του ενός γεγονότος ως ένα.

Αυτό το σύστημα "έμαθε" από συγχέουσες πληροφορίες (συγχέοντας εισερχόμενα δεδομένα πολλών γεγονότων με συγχέοντα επιθυμητά αποτελέσματα πολλών γεγονότων). Το τελικό αποτέλεσμα επιβεβαίωσης της "αποκτημένης γνώσης" αυτού του υπολογιστικού συστήματος είχε τα χαρακτηριστικά που ομοιάζουν με τα χαρακτηριστικά των "γνώσεων" ενός σχιζοφρενή ανθρώπου.

Το ίδιο αποτέλεσμα δίνει και η αυξημένη ντοπαμίνη στις λειτουργίες κατανόησης και καταγραφής γεγονότων στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Η σύγχυση που προκαλεί η ντοπαμίνη είναι συγκρίσιμη με την αυξημένη παράμετρο απομνημόνευσης του υπολογιστικού συστήματος.

Ο έλεγχος της "γνώσης" του υπολογιστικού συστήματος, έδειξε αλλαγή περιγραφών , μίξη από πρώτο σε τρίτο πρόσωπο μέσα σε μία πρόταση, ακατανόητες δικαιολογήσεις και σύνολα άσχετων προτάσεων.

Scientists Afflict Computers With 'Schizophrenia' to Better Understand the Human Brain

Σχετικά Άρθρα