Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

Good Reasons for "Believing" in God - Dan Dennett, AAI 2007

Dan Dennett's talk at the AAI 2007 Conference in Washington, D.C. He is presented with the 2007 Richard Dawkins award at the introduction.


Σχετικά Άρθρα