Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Gag sur un buffet très relaxant

Les clients qui se présentent chez cette jolie esthéticienne pour un traitement relaxant se font traiter aux petits oignons jusqu'à ce qu'il se réveillent et constatent qu'ils sont devenus le centre de table d'un buffet, entourés de clients qui les ignorent.

Σχετικά Άρθρα