Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ, ένας ήρωας του 21 που δεν γνωρίζουμε.

Ο Εμμανουήλ Παπάς είναι ένας από τους σπουδαιότερους ήρωες της επανάστασης του γένους. Ένας ήρωας όμως που είναι "κρυμμένος" από τα σχολικά βιβλία. Ο λόγος που δεν τον γνωρίζουμε βρίσκεται στο ότι αυτοί που τον πρόδωσαν, είναι αυτοί που τον πρόδωσαν, αυτοί που αντιτάχθηκαν και αφόρισαν την επανάσταση, είναι αυτοί που έγραψαν και την ιστορία της πατρίδας μας. Το ότι δεν διδασκόμαστε την ιστορία του, αποτελεί μία ακόμα προδοσία. Διότι ελάχιστοι γνωρίζουν ότι το 1821 επαναστάτησε και η Μακεδονία. Όχι σαν ανεξάρτητο κράτος, αλλά σαν Ελληνική επαρχία. Αυτό είναι απάντηση για όσους πλέον γράφουν στα βιβλία ξένων κρατών, για προσάρτηση και διαμελισμό της Μακεδονίας το 1913.
Category:

Σχετικά Άρθρα