Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

TED vs Sarah Silverman / Sarah Silverman: A new perspective on the number 3000

After inviting her, and allowing her to hold a talk at their event, the TED talks founder disregarded Sarah Silvermans talk, detaching himself from any controversy he might have directly promoted.

Sarah Silverman: A new perspective on the number 3000 

Σχετικά Άρθρα