Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ'Calypso' Panorama of Spirit's View from 'Troy...
Image via Wikipedia
Ο Ελληνισμός όσο και να θέλουν να τον καταστρέψουν κάποιοι , δε καταστρέφεται γιατί είναι απλά η λογική εξέλιξη του Ανθρώπου.


Enhanced by Zemanta

Σχετικά Άρθρα