Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

Η μυστική συμφωνία Entente και Βουλγαρίας του Ιουλίου 1914

H εισβολή των Γερμανοβουλγαρικών στρατευμάτων στην Ανατολική Μακεδονία το 1916, αφού ήδη είχαν απελευθερωθεί από τα Ελληνικά στρατεύματα το 1911, είχε να κάνει με εκτέλεση μυστικής συμφωνίας της Βουλγαρίας, Γερμανίας, Entente και της Ελληνικής κυβέρνησης, αγνοώντας τις νικηφόρες μάχες, το αίμα και τη δίψα για ελεύθερη πατρίδα των Μακεδόνων.

Σχετικά Άρθρα