Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Λιαντίνης - Οι θρησκείες θα αφανίσουν τον άνθρωπο.

English: Woman from Delphi Ελληνικά: Γυναίκα α...
English: Woman from Delphi Ελληνικά: Γυναίκα από τους Δελφούς (Photo credit: Wikipedia)
Ηχητικό απόσπασμα από το τελευταίο μάθημα του Δημήτρη Λιαντίνη προς τους μετεκπαιδευόμενους δασκάλους του Μαράσλειου Διδασκαλείου.

http://www.liantinis.org


Σχετικά Άρθρα