Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

World: Class Dismissed in Swat Valley - nytimes.com/video

Maulana Fazlullah also known as Radio Mullah i...
Maulana Fazlullah also known as Radio Mullah is the militant commander in Swat Valley (Photo credit: Wikipedia)
Militant Islamists against girls' education is daily practice in the Taliban controlled territories in Asia.

This is the country which a minister of the government publicly called for islamists to join forces with the jihadists and taliban and all the extremists to kill the producers of a film about Mohamed and he offered $100,000 to the killers.


Σχετικά Άρθρα