Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Finally top Bible scholar "Professor Bart D. Ehrman" leaves Christianity.

Bart D. Ehrman is an American New Testament scholar and textual critic of early Christianity. He is the James A. Gray Distinguished Professor and Chair of the Department of Religious Studies at the University of North Carolina at Chapel Hill. He has written about how the original New Testament texts were frequently altered by scribes for a variety of reasons, and argues that these alterations affect the interpretation of the texts

http://en.wikipedia.org/wiki/Bart_D._Ehrman

Σχετικά Άρθρα