Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

Video Μυστικά περάσματα 12.10.2012 Project Zeus

Principal fissures and lobes of the cerebrum v...
Principal fissures and lobes of the cerebrum viewed laterally. Figure 728 from Gray's Anatomy with labels removed. (Photo credit: Wikipedia)
Η ζέα επανέρχεται στην Ελλάδα.

Είναι ο σίτος που αυξάνει την ικανότητα του εγκεφάλου να δημιουργεί συνάψεις ισχυρότερες και ταχύτερες. Οι Έλληνες θρέφονταν με αυτό το σιτηρό. Ο κοινός σίτος ήλθε σε μεγάλη αγροτική παραγωγή μετά το 1930.

Στη Γερμανία πωλείται λιανική προς €4,65 το κιλό.


Σχετικά Άρθρα