Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

Cruel Science - Teaching animals they will die

_

What can you do if your pet knows it will die?


Scientists Successfully Teach Gorilla It Will Die Someday

Σχετικά Άρθρα