Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

Ο Άνθιμος δεν "ευλογεί" τον "Καλλικράτη"

20080622_018Image by 0neiros via Flickr

Και …Μητροπολιτικές αντιδράσεις για τον «Καλλικράτη»

Όπως μαθαίνουμε η Ιεραρχία όχι μόνο έχει δικαίωμα να δηλώνει πόσο φόρο θα πληρώνει, αλλά και πως θα διοικήται το κράτος.

Όταν τους ζητάνε να δηλώσουν τα πεπραγμένα τους, τα θεωρούν "θεϊκά" μυστικά. Οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να ανακατώνονται με τις θρησκευτικές οργανώσεις. Αλλά ο πανελλήνιος ιεράρχης, δε ντρέπεται να δηλώνει τη δυσαρέσκεια του στις δομικές αλλαγές διακυβέρνησης. Βλέπεις έχει να χάσει τόσους προσκυνητές, που με την "ευλογία" του, λαμβάνουν ψήφους και δίνουν ανταλλάγματα.

Άλλου είδους δημόσιοι υπάλληλοι, θα βρίσκανε στα μούτρα τους πολλές αντιρρήσεις για τοιούτου είδους παρέμβαση. Οι χριστιανοί ταγοί έχουν το απυροβόλητο, μάλλον λόγω διανοητικής καθυστέρησης, έτσι που κατάντησε το πολιτικό σύστημα της χώρας να διορίζει μόνο ανίκανους, ώστε οι αετονύχιδες να κοιμούνται ήσυχοι.

Reblog this post [with Zemanta]

Σχετικά Άρθρα