Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τρίτη, 11 Μαΐου 2010

Ακραίος Ισλαμισμός: μία κοινωνική αρρώστια της ΒρετανίαςBritain is under the hidden influence of radical Islamists who even fight their own family members for not being muslims. The social services cannot catch this type of domestic abuse until it is too late for the victims. Quran not only allows muslims to lie to non muslims but it is also enforces the habit, in order to hide the agenda of forced proselytism in families and in the society at large.

Even the Palace and the Queen are targeted by them.So, people protest against the radicals.

Women, please listen to his speech and imagine what type of medicinal influence is in his blood and his brain. He gives no respect for women and children as humans and he dreams himself the man the centre of the universe. Do you dream the same dream with him? Was he born by just a man or two? Did he as a baby drink milk from a man in order to become what he is now?

Σχετικά Άρθρα