Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

Η βαρβαρότητα του Ισλαμισμού δεν έχει πολιτικά όρια

U.S. Muslim Beheads Wife. Sharia Law and Honor Killings in America, What's Next!


Στις Ενωμένες Αμερικανικές Πολιτείες, ένας από τους παρουσιαστές μουσουλμανικού τηλεοπτικού δικτύου στη Νέα Υόρκη, που παρουσιάζονταν ως ο προστάτης των χαλαρών εναντίον των φανατικών μουσουλμάνων, αποκεφάλισε την σύζυγό του, μόλις κατέθεσε αίτηση διαζυγίου.

Σχετικά Άρθρα