Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Raped Afghan woman forced to marry attacker

Gulnaz was tied up and raped by her cousin's husband -- leaving her traumatized and pregnant. Instead of being protected, she was thrown in jail for adultery. Now the only safe way out is to marry her attacker. Mandy Clark reports on the treatment women receive in Afghanistan.Σχετικά Άρθρα