Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012

Orphaned by Crisis: Greek families forced to abandon kids as cash runs out

As the Greek government prepares new austerity packages demanded by EU creditors, Greece sees its younger generation feel the sting of economic upheaval. Parents are being increasingly forced to abandon their children, unable to support them.

Σχετικά Άρθρα