Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

40 ΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

Democritus University of Thrace
Democritus University of Thrace (Photo credit: Wikipedia)
40 ΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ * 40 PHRASES OF DEMOCRITUS.
H ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΜΕΣ ΑΠΟ 40 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ - ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΑ 2011
Πηγή Κειμένων: Πυρίσπορος - Ζώσα Φιλοσοφία

Σχετικά Άρθρα