Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

Keiser Report: Greece Resistance Special

Keiser Report: Greece Resistance Special

This time Max Keiser and co-host, Stacy Herbert, report on IMF dowgrades, zombie consumers and a financial circus. In the second half of the show, Max talks to Professor Steve Keen about the Greek debt crisis and Minsky's moment.


Σχετικά Άρθρα