Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2012

Dubai's Dirty Little Secret

Dubai - hostel for Pakistani workers
Dubai - hostel for Pakistani workers (Photo credit: CharlesFred)
How rich people pay their way into slavery and death of poor workers in luxurious Dubai lifestyle.
Σχετικά Άρθρα