Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012

A Crash Course In Particle Physics

English: Professor Brian Cox at the Science Fo...
English: Professor Brian Cox at the Science Foo Camp (Photo credit: Wikipedia)
Professor Brian Cox of the University of Manchester presents an educational walk, through the fundamentals of Particle Physics.

Disclaimer: The copyright owner provides this content for educational purposes.


Σχετικά Άρθρα