Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

Increasing profits by giving up control

University of Westminster
University of Westminster (Photo credit: Wikipedia)
Academics in Business Modelling:

Professor Vlatka Hlupic talks about how letting go of control can positively influence the bottom line for business.

Speaker: Vlatka Hlupic, Professor of Business and Management, Westminster Business School


Σχετικά Άρθρα